Personuppgiftsbiträden

Vi som personuppgiftsbiträde anlitar underbiträden och du som är personuppgiftsansvarig godkänner våra samarbetspartners för behandling av personuppgifter på den personuppgiftsansvariges vägnar.

Nedan följer en lista på våra aktuella underbiträden:

 

 • Fortnox AB, 556469-6291, Bollgatan 3 B, 351 06 Växjö
  www.fortnox.se, Tel 0470 78 50 00
 • Wolters Kluwer Scandinavia AB, 556459-8521, Emigrantvägen 2G, 414 63 Göteborg
  www.wolterskluwer.se, Tel 031-775 17 00
 • Lindebergs Grant Thornton Redovisning I Stockholm, 556623-1220, 117 61 Stockholm
  www.grantthornton.se, Tel 08 563 070 00
 • Flex  Applications Sverige AB, 556616-1948, Drottninggatan 22, 702 10 Örebro
  www.flexapplications.se, Tel 019 103 915
 • Kivra AB, 556840-2266, Vattugatan 17, 111 52 Stockholm
  www.kivra.com, Tel 077 045 70 00
 • Kalin Setterberg Data Aktiebolag, 556309-9984, Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm
  www.kase.se, Tel 08 506 266 00
 • Scrive AB, 556816-6804, Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm
  www.scrive.com, Tel 08 519 779 00
 • Companyexpense Svenska AB, 556977-0075, Sveavägen 9, 111 57 Stockholm
  www.companyexpense.se, Tel 0771 584 886
 • Accountec Sweden AB, 559163-8126, Brysselkålsvägen 31, 582 76 Linköping          www.accountec.se, Tel 0721 892 230
 • Millnet AB, 556590-2995, Teknikringen 6, 583 30 Linköping                                                                  www.millnet.se, Tel 013 470 4000
 • Marginalen Bank Bankaktiebolag, 556406-26134, Box 26134, 100 41 Stockholm                                www.marginalen.se, Tel 010 495 1000